Wie zijn wij Ontwerp ScreenPost Web Audio/Video Contact
Met een responsive site klaar voor de toekomst

Social media is een communicatievorm in ontwikkeling. Dagelijks komen er nieuwe kanalen bij die voor u interessant kunnen zijn om uw doelgroep te bereiken. Er aan deelnemen is inmiddels 'een must' geworden om uw marketingdoeleinden te halen. Daarnaast heeft de mobiele telefoon er voor gezorgd dat men alle kennis en informatie van de hele wereld op elke locatie 24 uur per dag kan raadplegen. Streaming media kunnen onbeperkt geconsumeerd worden. De komende tijd zal het registreren van foto's, video en audio en het online delen hiervan, een vlucht gaan nemen. Met responsive design zorgen wij ervoor dat uw site zich automatisch aanpast aan het schermformaat van de diverse platformen zoals mobieltjes en tablets.

Klik op de gekleurde crirkeltjes voor de voorbeelden.

Interactief meetinstrument voor web
Veiligheids Index Rotterdam

Wat: De Veiligheidsindex voegt verschillende gegevens (van politie, justitie, gemeente en de mening van zo’n zestienduizend Rotterdammers) samen tot één cijfer, de indexscore. Aan ons de opdracht om een website te ontwikkelen waarop de veiligheidscijfers van Rotterdamte dynamisch te bekijken zijn. Dit voor heel Rotterdam, per deelgemeente of per wijk. De bezoeker kan de ontwikkeling door de jaren heen bekijken en elementen met elkaar vergelijken. Ontwikkeld i.s.m. Eigen Code.

Skills: Ontwikkelen van planvoorstel, navigatiestructuur, programmeerwerk, vormgeving.

Opdrachtgever: Directie Veiligheid gemeente Rotterdam

Aanklikbare plattegrond voor web
Wie zit waar in de raadszaal?

Wat: Voor de Griffie Rotterdam ontwikkelden we een interactieve plattegrond van de raadzaal van de gemeente Rotterdam. Men kan op een gekleurd stoeltje klikken om erachter te komen wie waar zit. Naast een foto van en beknopte informatie over het raadslid zijn er diverse doorklikmogelijkheden naar email, de cv-pagina of tweets.

Skills: Interactieve plattegrond

Opdrachtgever: Griffie gemeente Rotterdam

Website voor nieuwe woonwijk
Park16Hoven

Wat: Park16Hoven is een nieuwe wijk aan de rand van de noordkant van Rotterdam. In Park 16Hoven wordt volop gebouwd en worden unieke projecten gerealiseerd. Er wonen op dit moment al 500 mensen, er is een nieuwe basisschool, er zijn sportvoorzieningen en er is een park.

Skills: Website

Opdrachtgever: OntwikkelingsBedijf Rotterdam

Portal website
Stopmensenhandel.nu!

Wat:Mensenhandel komt in Nederland vaker voor dan mensen denken. Het is een onzichtbare wereld vol gevaren.Volgens de Nederlandse wet is mensenhandel verboden. Daarom moeten we dit zo veel mogelijk bestrijden.Dat kan alleen als er samengewerkt wordt. Dat geldt voor professionele organisaties maar ook voor bezorgde burgers. De website is bedoeld voor

Skills: Website, illustraties en video
De huisstijl is ook van onze hand

Opdrachtgever: Directie Veiligheid Rotterdam i.s.m. het Ministerie van Justitie.

 

Website kunstenaar
Sonia Rijnhout

Wat: Sonia Rijnhout gaat op in de stad en met haar schilderijen steekt ze er tegen af. De schilderijen zijn een stelling; een opstelling en een tegenstelling. Die bouwt ze op uit gevlochten rasters die, als een ijzeren wapening voor beton, een ijle ruimtelijke een transparante constructie bewerkstelligen.

Skills: website

Opdrachtgever: Sonia Rijnhout

Website herstructurering singels
Singelplan Rotterdam

Wat: In het Singelplan zijn alle singels opgenomen die voor de oorlog zijn aangelegd en die gelegen zijn binnen de ruit van Rotterdam.
Singels zijn zeer belangrijk voor de stad en het beeld daarvan, maar dat was te weinig te zien aan de staat van inrichting en van het onderhoud. Singels vertegenwoordigen belangrijke historische waarden, zijn geschikte wandel- of fietsroutes, aantrekkelijk voor wonen en vaak vormen ze de gouden randen van vooroorlogse wijken of buurten.

Skills: Website en videopresentaties

Opdrachtgever: Gemeentewerken Rotterdam

Website coaching- en reintegratiebureau
Bureau VolZin

Wat: Dit Rotterdams coaching- en re-integratiebureau wilde op een opvallende en eigenzinnige manier voor de dag komen. Uitgangspunt voor de vormgeving is de Japanse zentuin. De rust komt hier niet uit regelmaat en herhalingen, maar uit een aanpak die aansluit bij de natuur zelf. Dit principe hebben we vertaald naar de communicatie-uitingen. In plaats van natuurlijke aardetinten is er gekozen voor frisse, sterke huisstijlkleuren.

Skills: Huisstijlontwikkeling, website en bannieren voor congressen.

Opdrachtgever: Bureau VolZin.

Website tekstschrijver
De Jong Teksten

Wat: Marleen de Jong is een tekstschrijfster in Rotterdam die voor uiteenlopende opdrachten schrijft. Opdrachtgevers in het onderwijs en de overheid zijn haar belangrijkste opdrachtgevers.

Skills: website

Opdrachtgever: Marleen de Jong

Website Thuis Op Straat (TOS)
Thuis Op Straat
Rotterdam

Wat: TOS werkt aan een prettig en veilig leef- en speelklimaat in de wijken. Daarvoor organiseert TOS activiteiten voor de jeugd en betrekt daar actief buurtbewoners bij. Samenwerking met andere organisaties in de wijk is bij TOS het vaste uitgangspunt

Skills: website

Opdrachtgever: Thuis Op Straat (TOS)

Veilig documenten delen met groep mensen
Afgeschermde Digitale boekenkast

Wat: Voor de overheid hebben we een systeem ontwikkeld dat geschikt is voor samenwerkingsprojecten tussen verschillende diensten en organisaties. De redactie kan er documenten op plaatsen en leden aanmaken. De verwerking van de ledenadministratie verloopt geheel automatisch en de inloggegevens blijven hierdoor geheim. Het is een uiterst simpel systeem om mee te werken en veilig tegen misbruik van buiten af. We hebben het product 'Digitale Boekenkast' i.s.m. Eigen Code ontwikkeld.

Prijs: De kosten zijn eenmalig € 920,- ex btw. De jaarlijkse hosting wordt berekend naar de omvang van de inhoud. Gemiddeld kost dat tussen de € 180,- en € 240,- per jaar.

Skills: interface ontwikkeling, programmeerwerk

Opdrachtgever: n.v.t. eigen product