PiRoMedia ontwikkelt al twintig jaar online software. Bij ons staat centraal dat het snel, logisch en veilig draait. Veel software is in opdracht van de overheid ontwikkeld en in nauwe samenwerking met het personeel van de opdrachtgever. Dit is nodig om een stabiel en veilig systeem te bouwen waarbinnen mensen zich vertrouwd voelen. We hebben een productiemethode ontwikkeld waarmee we de software ruim de helft goedkoper aanbieden dan de reguliere marktprijzen.
Web-based software staat online en kan vanuit elke werkplek benaderd worden. Veel applicaties die we ontwikkelen hebben een tijdelijke functie, zoals stemmodulen voor burgerparticipatie of volksraadpleging. Na een bepaalde periode worden deze applicaties voor de veiligheid helemaal van het web verwijderd. Voor de overheid hebben we de afgelopen decennia vele van dit soort applicaties gemaakt. Een voorbeeld van een applicatie die wel een aantal jaar draait is de DagMail. Dit is een communicatietool voor de raadsgriffie van gemeenten.
Bij de oplevering van onze software is altijd een online helpdesk inbegrepen. Hiermee kunnen uw medewerkers zelf de video-tutorials raadplegen wanneer ze bepaalde handelingen binnen de software vergeten zijn, of nieuw instromen. De totale lengte van dit soort videocursussen zijn per pakket nooit langer dan een half uur. Natuurlijk komen we tijdens de opstartperiode bij uw organisatie op bezoek om de software te introduceren.
Het transformeren van administratieve handelingen naar een gedeeltelijke automatisering, vergt meer denkwerk dan vaak vooraf is ingeschat. De software moet vanaf het begin naadloos aansluiten op de bestaande werkmethodiek van uw werkvloer. De kans bestaat dat tijdens dit soort processen medewerkers niet altijd helder voor ogen hebben welke taken hun collega's uitvoeren. Hierdoor ontstaan op de werkvloer spontaan discussies over hoe de verbeterslag in het werkproces gehaald kan worden. Deze fase voelt aan als een vertraging, maar blijkt later een zeer belangrijk onderdeel te zijn geweest om tot een sluitende opdrachtformulering en scherpe offerte te komen.
Hoewel wij ons graag tijdens de software-ontwikkeling door de werkvloer laten inspireren, komt er een moment dat de opdrachtgever de knoop doorhakt en aangeeft 'hoe we het gaan doen'. In deze fase is het wenselijk dat wij één aanspreekpunt binnen uw organisatie hebben die alles terugkoppelt naar ons. Dit is voor ons belangrijk om alles binnen de afgesproken tijd te kunnen opleveren.
Bij het zoeken naar nieuwe IT-oplossingen bestaat de kans om heel hard de verkeerde kant opwerken. Om dit te voorkomen sparren wij graag met u. Door miscommunicatie tijdens een software-productie, wordt maar al te vaak niet het juiste gereedschap voor de klant geproduceerd. Wanneer de klant bijvoorbeeld omschrijft dat hun nieuwe 'multifunctionele gereedschap' een schroef moet kunnen indraaien, ontstaat er al ruimte voor misvattingen. Je kunt namelijk met een houtbeitel een schroef indraaien, maar beide onderdelen zullen na één keer gebruik kapot zijn. Verkeerd gereedschap is geen gereedschap en dat geldt ook voor software-ontwikkeling. Het scheelt veel energie, tijd en geld wanneer we vooraf met u mee mogen denken.